วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2553

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2553

กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ (7 ก.ย. 53)

กิจกรรมงานเพลิน (มหกรรมหนังสือและการศึกษา) ณ หอ ประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่